Tegeltija je ponovio da će za glavnog tužioca u Tužilaštvu BiH VSTS izabrati najboljeg kandidata među 11 prijavljenih i da opredjeljujući faktor neće biti nacionalno određenje.

“Niko od tih kandidata nema veće ili manje šanse da bude izabran zbog svog nacionalnog opredjeljenja. Od tih 11 kandidata mi ćemo izabrati onoga za koga se kroz konkursnu proceduru uvjerimo da je najbolji. U svim narodima ima kvalitetnih kadrova”, rekao je Tegeltija za “Dnevni avaz”.

On je istakao da je situacija u pravosuđu BiH daleko od toga da je odlična, ali da je još dalje od toga da je katastrofalna.

“Situacija je otprilike ovakva kada je u pitanju prosecuiranje krivičnih djela tzv. visoke korupcije, ni javnost ni mi u VSTS-u nismo zadovoljni radom, prije svega, tužilaštava u toj oblasti”, rekao je Tegeltija.

Prema njegovim riječima, VSTS je čvrsto opredijeljen da završi započeti proces unapređenja pravosudnog sistema u BiH s ciljem njegove kompatibilnosti sa evropskim standardima, a na dobrobit građana BiH.

On je odbacio spekulacije da se VSTS miješa u predmete koji su u toku pred sudovima i tužilaštvima u BiH.

“Sa stanovišta VSTS-a, svaki predmet je pred tužilaštvima i sudovima u BiH je isti i na sve se primjenjuju ista pravila. To se odnosi i na slučj `Memić` i na slučaj `Dragičević`. Sa stanovišta VSTS-a, ti predmeti nemaju nikakav poseban tretman, jer takve vrste izuzetaka ne poznaju ni Ustav ni zakoni, posebno ne Zakon o VSTS-u”, objasnio je Tegeltija.

On je naglasio da procesni zakoni u BiH jasno određuju ko je zaista nadležan u kojoj fazi i toga se svi moraju pridržavati, pa i VSTS.

“Ovdje se tužilaštva i sudovi moraju pustiti da nezavisno i profesionalno rade svoj posao”, zakljčio je Tegeltija.