Foto: Sputnik / Nebojpa Popović

Skup je najavila „Crnogorska kulturna mreža“, koja je obezbedila i besplatan prevoz iz 11 crnogorskih gradova. Kako su naveli iz te organizacije, „skup nije zamišljen kao pandan litijama“, već kao „skup na kom će biti iskazan revolt“ zbog navodnog „napada na Crnu Goru“.

„Postupajući po zahtevu za održavanje javnog okupljanja od 7. februara 2020. godine podnetom od strane NVO ‚Crnogorska kulturna mreža‘ iz Nikšića, policija je donela rešenje i u skladu sa zakonom nije dozvolila održavanje javnog okupljanja u pokretu u Cetinju“, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

„Crnogorska kulturna mreža“ planirala je okupljanje građana na Dvorskom trgu na Cetinju u 18 časova, a 20 minuta kasnije planirano je obraćanje govornika. Takođe, bila je planirana šetnja Bajovom i Njegoševom ulicom do Dvorskog trga u 18.35 časova, dok je od 19.10 bio predviđen kulturno-umetnički program.