Foto: RTRS

Načini izvršenja, zbog prirode savremenih informacionih tehnologija su raznoliki i sve sofisticiraniji. Ekonomsku štetu, koja nastaje izvršenjem tih krivičnih djela, veoma je teško procijeniti.

Lani je otkriveno je 50 krivičnih djela iz oblasti visokotehnološkog kriminaliteta, što je za 19 više u odnosu na 2017. U izvještaju se precizira da je u 2017. godini pričinjena materijalna šteta iznosila 88.385.400 KM, a stečena protivpravna imovinska korist 79.243.000 KM. Nadležnim tužilaštvima je proslijeđeno 36 izvještaja, protiv 43 osobe.

Najzastupljenija krivična djela u oblasti visokotehnološkog kriminaliteta su: neovlašten pristup zaštićenom kompjuteru, kompjuterskoj i telekomunikacionoj mreži i elektronskoj obradi podataka; iskorištavanje djece za pornografiju; upoznavanje djece sa pornografijom i ugrožavanje sigurnosti.

Tokom 2018. godine provedeno je pet kriminalističkih obrada s ciljem sprečavanja i suzbijanja krivičnih djela u vezi s iskorištavanjem djece za pornografiju (“Sistem” i “Inverzija”, u saradnji sa Republikom Srbijom i Republikom Hrvatskom, pod pokroviteljstvom SELECA), zatim dokazivanje krivičnih djela prevara i ucjena u vezi sa izradom i unošenjem kompjuterskih virusa (“Seacatch”, u saradnji sa Velikom Britanijom).

Provedena je i kriminalistička obrada sprečavanja i suzbijanja krivičnih djela koja vrše lica koja putem interneta posjećuju mjesta za neovlaštenu kupovinu forumskog tipa, putem kojih vrše kupovinu, prodaju, kao i posredovanje u kupovini i prodaji kreditnih kartica, opojnih droga, oružja, lijekova kao i drugih roba i usluga (akcija “Forum“ u saradnji sa Saveznom Republikom Njemačkom).

MUP Republike Srpske je radio i na dokazivanju krivičnih djela iz oblasti zaštite autorskih prava (akcija “Plagijat” u saradnji sa Republikom Francuskom).

Osim operativnih mjera, permanentno je pružana aktivna stručno – specijalistička podrška policijskim agencijama država iz okruženja, kao i drugim međunarodnim policijskim organizacijama u okviru provođenja mjera i radnji na pronalaženju i otkrivanju mreža zaraženih računara.

U okviru preventivnih aktivnosti, između ostalog, izrađen je Nacrt strategije za borbu protiv sajber kriminaliteta u Republici Srpskoj za period do 2022.godine, u kojoj se kao osnovni ciljevi navode podsticanje RS da u svoje zakonodavstvo implementira Budimpeštansku konvenciju, podizanje standarda u specijalizaciji policije, sudstva, tužilaštva, podsticanje razmjene informacija među državama i slično.