Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vjekoslav Petričević rekao je u intervjuu Srni da resorno ministarstvo, u okviru stvaranja povoljnijeg zakonsko-regulativnog i poslovnog okruženja s ciljem povećanja konkurentnosti i produktivnosti privrede, trenutno izrađuje Akcioni plan i razrađuje mjere koje će dovesti do povećanja plata radnika u privredi.

Konstatujući da su okosnica budućeg razvoja Srpske privreda, preduzetništvo, obrazovanje, tehnološki razvoj, vlastiti kapaciteti i resursi, Petričević je naveo će Ministarstvo pomenute mjere usaglašavati kroz partnerski odnos sa formalnim organizacijama.

“U tom procesu vodićemo računa i o zahtjevima radnika. Naš krajnji cilj je da Srpska bude regionalni lider po dobrim uslovima za poslovanje”, rekao je Petričević u prvom intervjuu medijima nakon preuzimanja funkcije ministra.

On je najavio da će Ministarstvo insistirati na smanjenju opterećenja privredi, što je, kako ističe, jedna od ključnih mjera.

“Tu prvenstveno mislimo na smanjenje neporeskih davanja za koje analiza pokaže da nisu opravdana”, istakao je Petričević.

On je naglasio da će se s ciljem uspostavljanja bržeg i efikasnijeg sistema registracije poslovnih subjekata i preduzetnika u prvom kvartalu ove godine raditi na izmjeni Zakona o privrednim društvima.

“To je sistemski i izuzetno ozbiljan zakon koji će detaljno urediti i način raspodjele dobiti za zaposlene radnike”, najavio je Petričević.

On je najavio da će se raditi na usvajanju pravnog okvira za izradu Registra podsticaja, koji će biti centralno mjesto na kojem će sadašnji i budući privrednici moći da dobiju potrebne informacije o svim razvojnim podsticajima i njihovim izvorima.

“Transparentnost je vrlo važna i registar podsticaja na republičkom i lokalnom nivou biće još jedan korak ka razbijanju barijera u poslovanju”, pojasnio je Petričević.

On je naveo da bi se privatni sektor mogao ojačati i učiniti atraktivnijim sprovođenjem pomenutih mjera smanjenja opterećenja na privredu, jačanja konkurentnosti privrede i izmjene njene strukture kroz tehnološki razvoj i obrazovanje u funkciji privrede.

“U svim ekonomski razvijenim društvima javni sektor znači siguran posao, a privatni bolju platu. Ovdašnji javni sektor nudi i veće plate i sigurniji posao, što nije održivo. Javni sektor treba da bude na usluzi privatnom i da mu pomaže u razvoju. Dakle, u narednom periodu održaćemo sastanke sa formalnim organizacijama i privrednom zajednicom kako bismo pronašli najbolje mjere za rast plata i poboljšanje uslova rada u privredi”, rekao je Petričević.

On je istakao da nema zadržavanja radne snage i stanovništva u Srpskoj bez povećanja plata i zapošljavanja, te da je “dobar posao najbolja ‘socijalna pomoć’ i osnov za dugoročno planiranje života”.

Petričević je dodao da ljudi iz različitih razloga odlaze “vani”, ali da to najčešće rade iz ekonomskih razloga, jer u “današnjoj globalnoj i uvezanoj ekonomiji države, regije i gradovi se takmiče u privlačenju obrazovane i kvalifikovane radne snage, talentovanih i kreativnih ljudi”.

“Tu imamo vrlo ozbiljnu konkurenciju u vidu veoma razvijenih zemalja i privlačnih gradova. Zbog toga moramo kod nas stvoriti bolje uslove, prije svega ekonomske, ali i pravne, obrazovne, socijalne, sigurnosne i tehnološke kako bismo postali i ostali atraktivniji za život i rad”, ocijenio je Petričević.

On je naveo da privreda u Srpskoj u posljednjih nekoliko godina pokazuje znakove oporavka i konstantan rast, koji, ipak, nije dovoljan da bi u bliskoj budućnosti počela hvatati korak sa razvijenim zemljama i evropskim prosjekom.

“Međutim, iskustva zemalja u regionu pokazuju da je pomak moguć, zbog čega je na tom planu potrebno još intenzivnije raditi i sprovoditi reforme kako bi se uhvatio pravi razvojni zalet”, rekao je Petričević.

On je istakao da su metalska, drvoprerađivačka i prehrambena industrija, elektroenergetski i uslužni sektor, kao i turizam privredne oblasti u kojima vidi najveću razvojnu šansu Srpske.

“Naša prehrambena industrija ima veliki izvozni potencijal koji nije dovoljno iskorišćen. Naravno, treba imati u vidu i razvoj sektora informacionih tehnologija koji je veoma važan za podršku privredi i ima veliki izvozni potencijal”, istakao je Petričević.

On je rekao da su najbolji magnet za strane investicije razvijena domaća privreda, povoljno poslovno okruženje i kvalitetna radna snaga.

“Iako smo u proteklom periodu imali značajne investicije, poput termoelektrane u Stanarima, smatram da možemo puno bolje i više. Ne treba favorizovati strani kapital u odnosu na domaći. Kvalitetne domaće investicije privlače kvalitetne strane investicije, a one dalje privlače nove”, objasnio je Petričević.

On je rekao da na planu preduzetništva Srpska ima izuzetno talentovane i kreativne mlade ljude sa odličnim idejama, ali da su najveći porazi kada takve osobe odu i svoje ideje realizuju negdje drugo.

Petričević je poručio da je potrebno da kao narod promijenimo percepciju o preduzetništvu, te da su nam potrebni pozitivni uzori za mlade kod kojih bi se jačao i razvijao preduzetnički duh.

“Važno je da se u tu priču uključe i banke kao važan faktor ekonomskog razvoja i velike kompanije sa kapacitetom da pojedinačno ili zajedno osnivaju i grade tehnološke i biznis parkove i ulažu novac u mlade kompanije sa velikim potencijalom razvoja. Trebaju nam i filantropi i uspješni pojedinci koji su se već ostvarili u biznisu, imaju kapital i iskustvo i mogu kod mladih preduzetnika da prepoznaju dobre ideje i pomognu im u njihovoj realizaciji”, kaže Petričević.

On je najavio da će Ministarstvo zajedno sa Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća, Privrednom komorom i drugim organizacijma raditi na stvaranju boljeg ambijenta za početnike i postojeće preduzetnike.

Petričević je rekao da je u tom smjeru veoma važno uvezati obrazovni sektor sa privredom, upozorivši da već sada postoji deficit kadra u određenim oblastima.

“Trendovi pokazuju da će taj problem biti izraženiji zbog čega je potrebno da sistem dualnog obrazovanja zaživi u praksi i da srednjoškolci i studenti imaju stručnu obuku u kompanijama kako bi nakon školovanja bili spremni za tržište rada. Obrazovanje treba da podstiče inovacije i bude ključni pokretač razvoja, pa treba razmotriti mogućnost uvođenja informatike od prvog razreda osnovne škole, a treba nam i predmet ‘programiranje’ u srednjim školama”, ocijenio je Petričević.

Navodeći da proces privatizacije nije završen, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vjekoslav Petričević smatra da samo preduzeća od strateškog interesa za Srpsku treba zadržati u državnom vlasništvu.