Iz ove stranke dodaju da je Pavić na kućnom liječenju i da su ljekari uključeni u njegovo liječenje.

Iz DNS-a napominju da se stranka o zdravstvenom stanju Pavića oglasila povodom objavljivanja brojnih netačnih informacija.

U saopštenju se navodi da se od rukovodstva i članova DNS-a traži da još više rade na terenu da bi postigli zacrtane ciljeve.