Foto: Medija centar

Ovakav stav ombudsmana zasnovan je na iskustvu u radu i saznanju do kojih je došao u periodu vanrednog stanja, a to je sadržano i u saopštenju specijalne izvestiteljke Ujedinjenih nacija za nasilje nad ženama od 27. marta.

Tu se posebno naglašava činjenica da napori i restriktivne mere usvojene širom sveta u cilju borbe protiv pandemije kovid 19 povećavaju rizik od intenziviranja nasilja u porodici, naročito u slučajevima ograničenja slobode kretanja.

Pašlić smatra i da je neophodno da nadležni organi u punoj meri primenjuju Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, a da žrtvama budu dostupne sigurne kuće ili drugi vidovi alternativnog smeštaja, kao i druge mere pomoći i podrške i u vreme vanrednog stanja, navodi se u saopštenju iz kancelarije ombudsmana.