Foto: RTRS

Parlament Srpske usvojio je Zakon o bezbjednosti kritičnih infrastruktura u Republici Srpskoj, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima sa amandmanima, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji.

Usvojeni su i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društvima za osiguranje sa usvojenim amandmanom koji je postao sastavni dio zakona, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o duvanu i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Komori inženjera poljoprivrede Republike Srpske.

Zakonu o bezbjednosti kritičnih infrastruktura u Republici Srpskoj navodi se da je njihova dostupnost, pouzdanost i otpornost od suštinske važnosti za bezbjednost. To ukazuje na potrebu da budu određeni konkretni subjekti koji čine kritičnu infrastrukturu, da se u ovoj oblasti propišu obaveze i ustanovi odgovornost subjekata, kao i da se bezbjednost ove infrastrukture razvija i unapređuje uz podršku svih nadležnih institucija, navodi se u obrazloženju ovog zakona.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima jasnije se definišu pojedina policijska ovlašćenja, nadležnosti direktora, dodatno angažovanje posebnih jedinica, kao i povećanje nivoa zaštite informaciono-komunikacionih struktura i uspostava sistema elektronskog poslovanja sa građanima.

Usvojenim amandmanima, koji su postali sastavni dio zakona, briše se član 3. predloženog zakona uz obrazloženje da je dodatnim analizama utvrđeno da su za uspostavljanje rezervnog sastava policije potrebni duži vremenski period i dodatna sredstva kako bi se stavio u operativnu funkciju. Iz zakona su izbrisani i članovi 6. 8. i 20.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru propisuju se i definišu novi prekršaji i sankcije u toj oblasti, među kojima je prekršajna odgovornost ugostitelja kao preduzetnika. Preciznije se propisuju određeni prekršaji javnog reda i mira, te definiše novi prekršaj – neprijavljivanje prekršaja javnog reda i mira.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit drugačije se uređuje poreska olakšica po osnovu ulaganja u proizvodne djelatnosti, a koja je prevashodno predložena sa ciljem pospješivanja investiranja u proizvodne djelatnosti u Republici Srpskoj, rekla je ministarka finansija Republike Srpske Zora Vidović.

Odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama precizira se izricanje zaštitne mjere zabrane obavljanja djelatnosti i jasno određuju uslovi u kojima Poreska uprava Republike Srpske može, odnosno mora izreći mjeru, te se jasno određuje njeno trajanje.

Narodni poslanici su usvojili i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju koji je upućen u javnu raspravu u trajanju od 30 dana, te Nacrt zakona o ličnom imenu i Nacrt zakona o trgovini.

Nastavak sjednice zakazan je za utorak, 2. jul, sa početkom u 10.00 časova.

Pred poslanicima će se naći Nacrt zakona o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompentencijama, Nacrt zakona o dopuni Zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj, Nacrt zakona o izmjeni Zakona o nasljeđivanju, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskom potpisu Republike Srpske.

Na dnevnom redu je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim putevima, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nusproizvodima životinjskog porijekla.

Pred poslanicima je i Nacrt strategije za borbu protiv sajber kriminaliteta u Republici Srpskoj od 2019. do 2023. godine, Nacrt strategije infrastrukture kvaliteta proizvoda i usluga u Republici Srpskoj za period od 2019. do 2023. godine i Nacrt strategije za unapređenje i razvoj volontiranja u Republici Srpskoj od 2019 do 2023. godine.

Na dnevnom redu je i Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 1.1.-31.12.2018. godine, Konsolidovani izvještaj o investiranju javnih sredstava za period 1.1-31.12.2018. godine, Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za 2018. godinu, Izvještaj Fiskalnog savjeta Republike Srpske o sprovođenju Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj za 2018. godinu, Izvještaj Fiskalnog savjeta Republike Srpske o radu za period 1.1.-31.12.2018. godine, Izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske o radu i finansijski izvještaj za 2018. godinu i Informacija o provođenju Strategije bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske 2013-2022. godina u 2018. godini.