Foto: SRNA

Informaciju je predložila predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, nakon nedavne odluke Ustavnog suda BiH o poljoprivrednom zemljištu, a Zaključci su usaglašeni na konsultativnom sastanku koji je sazvao predsjednik Parlamenta Srpske Nedeljko Čubrilović.

Narodna skupština je sa 72 glasa za i dva protiv usvojila Informaciju u vezi antidejtonskog djelovanja Ustavnog suda BiH.

Parlament je sa 70 glasova za i dva protiv usvojio Zaključke u vezi antidejtonskog djelovanja Ustavnog suda BiH koje su usaglasili predsjednici parlamentarnih stranaka Milorad Dodik (SNSD), Mirko Šarović (SDS), Branislav Borenović (PDP), Nenad Nešić (DNS), Petar Đokić (SP), Nedeljko Čubrilović (DEMOS), Dragan Čavića (NDP) i Nenad Stevandić (US).

Zaključci u vezi antidejtonskog djelovanja Ustavnog suda BiH:

1. Narodna skupština Republike Srpske potvrđuje privrženost Republike Srpske Opštem okvirnom sporazumu za mir u BiH, posebno izvornom tekstu Ustava BiH kao Aneksa 4.

2. Narodna skupština Republike Srpske obavezuje predstavnike Republike Srpske u instuticijama BiH da predlože u Parlamentarnoj skupštini BiH usvajanje Zakona o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih sudija u Ustavnom sudu BiH.

3. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da nastavi ranije započete pregovore sa Vladom Federacije BiH sa ciljem definisanja granične linije između Republike Srpske i Federacije BiH, a u skladu sa Aneksom 2 Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH.

4. Narodna skupština Republike Srpske obavezuje predstavnike Republike Srpske u institucijama BiH da obustave donošenje bilo kakvih odluka u organima BiH do usvajanja Zakona o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih sudija u Ustavnom sudu BiH i njegovog stupanja na snagu.

5. Narodna skupština Republike Srpske naglašava da je Republika Srpska strana potpisnica svih aneksa Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, samim tim i Aneksa 4 koji je Ustav BiH.

6. Narodna skupština Republike Srpske potvrđuje da su visoki predstavnici i Ustavni sud BiH kršili Dejtonski sporazum i Ustav BiH i na taj način izmijenili politički sistem suprotno Opštem okvirnom sporazumu za mir u BiH, a koji je ugovor međunarodnopravnog karaktera.

7. Narodna skupština Republike Srpske obavezuje sve institucije Republike Srpske da ne prihvataju i ne provode bilo kakve buduće antidejtonske i nedemokratske odluke visokog predstavnika i Ustavnog suda BiH.

8. Narodna skupština Republike Srpske traži da predstavnici Republike Srpske u zajedničkim organima BiH obavijeste Narodnu skupštinu o provođenju ovih zaključaka u roku od 60 dana.