I prethodno je ročište optuženima za zločine nad srpskim vojnicima i civilima, koje je bilo planirano za 15. mart, odgođeno zbog zdravstvenog stanja jednog od optuženih.

Za napad na kolonu, ubistva, ranjavanje i zlostavljanje pripadnika ЈNA i civila optuženi su Ejup Ganić, Zaim Backović, Hasan Efendić, Hamid Bahto, Fikret Muslimović, Јusuf Pušina, Bakir Alispahić, Enes Bezdrob, Ismet Dahić i Mahir Žiško, koji su obavljali visoke političke, vojne i policijske dužnosti.

Na ročištu održanom 22. februara svjedok Tužilaštva BiH rekao je da su ga nakon zarobljavanja iz kolone u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu u prostorijama FIS-a tukli nogama i puškom u više navrata i da posljedice tog premlaćivanja trpi i danas.

Svjedok, kojem je Sudsko vijeće odobrilo da mu se u javnosti ne otkriva identitet, rekao je da je od stresa za kratko vrijeme osijedio, da i danas često ne može da spava i da mu se vraćaju traumatične slike koje je preživio.