Takvu odluku je prokomentarisao Orbanov portparol.

“Pozicija Vlade je da su ljudi rođeni ili kao muškarci ili kao žene. Mi ne smatramo prihvatljivim da se razgovara o društveno-konstruisanim rodovima, već o biološkim polovima”, navedeno je.

Prošlog petka je mađarska vlada izdala dekret kojim stavlja pod znak pitanja akreditaciju i finansiranje programa koji se bave studijama roda na dva univerziteta u Mađarskoj.

Centralnoevropski univerzitet je saopštio da vlada nije pružila javno objašnjenje za ukidanje akreditacije za program studija roda na master i doktorskim studijama.