“Svojinsko-pravni odnosi u BiH su regulisani Ustavom BiH i Ustavom Republike Srpske i u isključivoj su nadležnosti entiteta. To je stav i Venecijanske komisije, a to je potvrđeno nizom drugih sudskih odluka, pa i prijašnjih odluka Ustavnog suda BiH”, naglasio je Govedarica.

Prema njegovim riječima, Pravobranilaštvo Republike Srpske nije dobilo pisani otpravak odluke Ustavnog suda BiH, ali je na osnovu obavještenja na sajtu Ustavnog suda BiH jasno da je ona nesprovodiva.

“Pravobranilaštvo Srpske će nastaviti da zastupa interese Republike Srpske, pa i u svojinsko-pravnim odnosima isključivo u skladu sa Ustavom, a neustavne odluke neće biti moguće sprovesti”, rekao je Govedarica.

Ustavni sud BiH donio je odluku prema kojoj je Ustavu BiH suprotan član 53 Zakona o poljoprivrednom zemljištu Srpske kojim je propisano da poljoprivredno zemljište koje je javno dobro, odnosno državno vlasništvo, po sili zakona postaje vlasništvo i posjed Srpske.

Narodna skupština Republike Srpske lani je usvojila Zakon o poljoprivrednom zemljištu, kojim je definisano da je državno poljoprivredno zemljište svojina Srpske.

Najviši zvaničnici Srpske juče su zaključili da predstavnici Republike Srpske u institucijama BiH obustave rad na odlučivanju o bilo kojem pitanju iz nadležniosti zajedničkih organa BiH dok ne bude usvojen zakon o Ustavnom sudu BiH u čijem sastavu ne bi bilo stranih sudija.