Odgovori na dodatna pitanja dostavljeni su Evropskoj komisiji nakon potvrde na svim nivoima vlasti u BiH.

Ovi odgovori pripremljeni su u okviru tijela mehanizma koordinacije.

U pripremi odgovora na dodatna pitanja u okviru 35 radnih grupa za evropske integracije učestvovala su 1.083 državna službenika sa svih nivoa vlasti u BiH koji su bili imenovani na 1.600 pozicija, odnosno neki službenici su učestvovali u radu nekoliko radnih grupa.

Osim toga, u rad je bilo uključeno i 15 članova Komisije za evropske integracije, a pripremljeno je ukupno 2.311 stranica teksta odgovora na dodatna pitanja.

Uz odgovore i priloge, dostavljena su i 153 akta na koje se referiše u odgovorima.

Svrha dostavljanja odgovora na dodatna pitanja je pojašnjenje prethodno dostavljenih odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije, njihova dopuna ili ažuriranje informacija.

Priprema odgovora na dodatna pitanja Evropske komisije je dio cjelokupnog procesa koji ima za cilj pripremu mišljenja o zahtjevu za članstvo BiH u EU, a u kojem će Evropska komisija dati detaljnu analizu stanja u zemlji i ocjenu spremnosti da se pređe u narednu fazu odnosa sa EU.

Evropska komisija je dodatna pitanja BiH dostavila 20. juna prošle godine, a najveći broj pitanja se odnosio na političke kriterijume 106, zatim na poglavlje socijalna politika i zapošljavanje 43, poglavlje transportna politika 38, poglavlje pravda, sloboda i bezbjednost 36, te na ekonomske kriterijume 33.

Evropska komisija je dostavila dodatna pitanja i za ostalih 30 poglavlja pravne tekovine EU.

Predsjedavajući Savjeta ministara u tehničkom mandatu Denis Zvizdić rekao je da su ispunjeni svi zvanični uslovi za izradu mišljenja i dobijanje kandidatskog statusa, a dalji put ka članstvu BiH u Evropsku uniju, zavisiće od nadležnih evropskih institucija.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodikzadovoljan je završetkom ovog dijela procesa evro-integracije BiH.

– Dobra je vijest što ćemo, vjerovatno u septembru, imati mišljenje Evropske komisije. Јa se nadam da će tako biti, jer smo o tome razgovarali u Briselu. Vjerujem da će to stvoriti neki novi ambijent, jer kada bi BiH dobila status kandidata za EU, svakako bi se kretala na drugi način – kaže Dodik.