Foto: RTRS

Rajčević je u pismu naglasio da je Halilović ovu odluku donio bez saglasnosti svojih zamjenika, navodi se u pismu objavljenom na internet-sajtu Vlade Srpske.

“Budući da je statutom Agencije predviđeno da odluke donose direktor i zamjenici iz reda druga dva naroda konsenzusom, takođe, ukazujemo da je sve buduće razgovore potrebno voditi isključivo uz prisustvo oba zamjenika direktora kako bi mogući dogovori bili legitimni i legalni”, naveo je Rajčević.

On je podsjetio da na jučerašnjem sastanku u organizaciji Delegacije EU u BiH na kome su učestvovali zamjenik šefa Misije EU Kaldun Sin i direktori Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Srpske i Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH Biljana Vojvodić i Enver Halilović, potvrđeno da nema napretka u dogovoru u vezi sa upisom akreditovanih ustanova iz Srpske u Registar.

U pismu se podsjeća da je tokom sastanka konstatovano da ne postoje nikakve suštinske prepreke, niti smetnje u pogledu ispunjavanja zahtjeva kriterijuma i standarda od strane ustanova iz Srpske, nego da je riječ samo o vještački konstruisanim birokratskim preprekama.

“Pozivamo još jednom Delegaciju EU da u ovakvoj situaciji kao referentni izvor podataka posmatra i registre ustanova koje se vode na nivou Srpske kao nadležne obrazovne vlasti, ali i Centra za priznavanja na nivou BiH koji predstavlja ENIK/NARIK centar BiH”, rekao je Rajčević.

On je napomenuo da se u skladu sa duhom Lisabonske konvencije koja predviđa da se u slučajevima prepoznavanja sistema visokog obrazovanja uvijek postupa u korist stranke, odnosno u ovom slučaju desetine hiljada studenata univerziteta iz Srpske, kao i akademske zajednice i samih visokoškolskih ustanova.

“Ukazujemo i na to da je BiH zemlja kompleksnog administrativnog uređenja, te da bi stoga trebalo imati u vidu i dobre evropske prakse zemalja u kojima djeluje veći broj agencija za osiguranje kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja kao što su Belgija, NJemačka, Španija, Holandija”, naveo je Rajčević.