U ovom periodu 828 lica je iskazalo namjeru za podnošenje zahtjeva za azil, a njih 17 je podnijelo zahtjev za azil, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Službi za poslove sa strancima je od 28. januara do 7. februara prijavljen 301 ilegalni migrant, a namjeru za podnošenje zahtjeva za azil iskazala su 243 lica, dok je zahtjev za azil podnijelo njih osmoro.

Podaci za januar ove godine, u odnosu na isti mjesec prošle godine, pokazuju porast broja ilegalnih migranata, kao i porast iskazanih namjera za podnošenje zahtjeva za azil i podnesenih zahtjeva za azil.

Savjet ministara upoznat je i o informaciji Ministarstva inostranih poslova o stavovima ključnih institucija Evropske unije u vezi sa migrantskom krizom.