Ovim povodom biće održana vojna parada, a ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je rođen u Sankt Peterburgu, predvodiće ceremonije obilježavanja 75 godina od okončanja opsade.

Nacistička opsada tadašnjeg Lenjingrada trajala je skoro dvije i po godine sve dok sovjetska armija nije istjerala njemačke vojnike iz grada 27. januara 1944. godine.

Podaci o žrtvama variraju, ali istoričari su saglasni da je više od milion stanovnika Lenjingrada umrlo od gradi i neprestanog artiljerijskog i avionskog bombardovanja.

Opsada Lenjingrada počela je 8. septembra 1941. godine i trajala je skoro 900 dana.

“Put života” kojim je stizala hrana u grad išao je preko zaleđenog jezera Ladoga.

Blokada je djelimično uklonjena 18. januara 1943. godine, ali su stanovnici konačno oslobođenje morali da čekaju još godinu dana do 27. januara 1944. godine.