Foto: RTRS

Ideji o federalnoj policiji na teritoriji Republike Srpske oštro se protivi Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Pod tačkom 26 prijedloga Dnevnog reda za predstojeću sjednicu Savjeta ministara našao se Prijedlog sporazuma o pružanju pomoći i operativnoj saradnji u nadzoru granice. Dokument koji dolazi iz Ministarstva bezbjednosti, kojim rukovodi Dragan Mektić, predviđa angažman policijskih agencija iz Federacije na teritoriji Srpske koje bi vršile nadležnosti Granične policije.

U cilju pružanja pomoći Graničnoj policiji BiH, MUP Republike Srpske, F MUP, MUP-ovi kantona i policija Brčko distrikta BiH angažovaće određeni broj raspoloživih policijskih službenika, koji će zajedno sa policijskim službenicima granične policije BiH obavljati poslove nadzora granice, radi spriječavanja nezakonitog prelaska granične linije na ugroženim područjma – piše u dokumentu.

Ovakav prijedlog i ranije je bio razmatran, ali u odnosu na prvobitni izmijenjen je. Čak i takav neprihvatljiv je za Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske.

Iako je dokument izmijenjen u odnosu na prvobitni prijedlog i dalje je neprihvatljiv za Republiku Srpsku, jer podrazumijeva dolazak predstavnika drugih policijskih agencija na teritoriju Republike Srpske, makar i na mali dio uz samu granicu – navodi se u odgovoru MUP-a Republike Srpske.

Detaljnije obrazloženje o prijedlogu od ministra bezbjednosti Dragana Mektića nismo dobili, jer na pozive iz naše redakcije nije odgovarao. Da MUP Srpske nema razloga za brigu, uvjerava PDP-ov ministar spoljnih poslova Igor Crnadak.

– Za ove četiri i po godine na Savjetu ministara nismo dozvolili nijednu odluku štetnu po Republiku Srpsku. Tako će biti i na sjednici u uotrak. Tako da, građani Republike Srpske mogu da budu mirni što se tiče svih stvari koje tretiraju interese Republike Srpske – kaže Crnadak.

Prijedlog Ministarstva bezbjednosti predviđa i prestanak važenja Sporazuma o pružanju pomoći i operativnoj saradnji u nadzoru granice, koji su sklopile Granična policija i MUP Srpske. Ni direktor Granične policije BiH na pozive iz naše redakcije nije odgovarao, ali podsjetimo ranije je bio protiv ovakvog rješenja, iako nije krio da je bio pod Mektićevim pritiscima.

– Rekao sam da je taj sporazum protivzakonit da je granična policija nadležna za potpisivanje sporazuma članom 18. a da je članom 19. mogla bi se dovesti u takvu situaciju kad bi nadležni organ proglasio vandredno stanje, onda opet na zahtjev direktora Ministarstvo može uključiti neke druge subjekte – rekao je ranije Zoran Galić, direktor Granične policije BiH.

Uz ovaj, za MUP Srpske sporni Sporazum, Savjet ministara trebalo bi da razmatra i Informaciju sa sveobuhvatnim Planom mjera i aktivnosti za rješavanje povećanog priliva migranata, ali i Informaciju o stanju u oblasti migracija za period od aprila do avgusta 2019. godine. Prema podacima Republičkog MUP-a na teritoriji Srpske do kraja oktobra registrovan je 4341 migrant.