Adžić je naveo da je ovogodišnjim budžetom za podsticaje planirano ukupno 110.000 KM.

Prema njegovim riječima, opština je u 2018. godini donijela novi pravilnik kojim su predviđene tri podsticajne mjere za uzgoj povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru.

“Јedna od tih mjera je sufinansiranje kontrole povrća i cvijeća, druga podsticaj za nabavku opreme u plasteničkoj prozvodnji i treća podsticaj za proizvodnju po jedinici zaštićenog prostora”, rekao je Adžić.

On je naglasio da je u posljednjih nekoliko godina u sistem podsticaja uključeno 50 poljoprivrednih proizvođača, koji imaju proizvodnju na pet hektara u zaštićenom prostoru.

“Poljoprivredna gazdinstva po jednom zahtjevu sada mogu ostvariti podsticaj i do 1.000 KM, zavisno od podsticajne mjere za koju je poljoprivredni proizvođač podnio zahtjev”, naveo je Adžić.

On je dodao da će do kraja decembra biti riješeni svi zahtjevi za podsticaj.