Tako će, radi boljeg funkcionisanja Jedinice za podršku biti promijenjen naziv u Žandarmerija, koja će biti dopunjena aktivnim sastavom MUP-a, prevashodno mladim policajcima koji su policijsko obrazovanje stekli na Policijskoj akademiji, saopšteno je iz MUP-a Srpske.

“Na ovaj način, smatramo da Ministarstvo unutrašnjih poslova sa dobro opremljenim, profesionalno obučenim i specijalizovanim snagama može da odgovori na bezbjednosne izazove u budućem periodu koji će biti stavljeni pred policiju”, ističe se u saopštenju.

S obzirom na to da je za uspostavljanje rezervnog sastava policije potreban duži vremenski period i sredstva u smislu provođenja konkursnih procedura i selekcije, opremanja uniformama i drugom pripadajućom opremom, kao i vrijeme za adekvatnu obuku da bi se rezervni sastav policije stavio u funkciju, pojašnjavaju iz MUP-a, iz Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske koji se nalazi u proceduri u Narodnoj skupštini, povlačimo članove koji se odnose na rezervni sastav policije.

Iz ovog ministarstva naglašavaju da će u budućem periodu, MUP Srpske ponovo razmotriti potrebe i mogućnosti za uvođenje rezervnog sastava policije u strukture Ministarstva.