Tokom konsultacija za sastav nove Vlade, ocijenjeno je da je dosadašnja saradnja Vlade sa Savezom udruženja civilnih žrtava rata Republike Srpske bila dobra, te da će se zajedno planiranim programskim aktivnostima sa nadležnim ministarstvom nastaviti i u budućem periodu.

Tokom sastanka je istaknuto da će prioriteti u radu Vlade ostati institucionalna stabilnost, ekonomski rast i jačanje privrede kako bi se nastavilo sa sprovođenjem ne samo razvojnih, nego i programa socijalne podrške najosjetljivijim kategorijama u društvu, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću.

Konsultacije se održavaju u Administrativnom centru Vlade Srpske, a nakon sastanaka planirana su saopštenja.