Foto: N1

DRI navodi u izveštaju da zbog nepotpune dokumentacije “postoji rizik da Društvu (Krušiku) nisu prenete sve koristi od obavljenog komisionog posla realizovanog po povoljnijim uslovima od uslova predvidjenih komisionim ugovorom”.

U postupku revizije utvrdjeno je da komisionari, medju kojima je GIM, nakon izvršene prodaje nisu dostavljali Krušiku dokument o obračunu komisione prodaje sa pratećom dokumentacijom, što su bili dužni po zakonu.

Međutim, pregledom naknadno dostavljenih dokumenata utvrđeno je da je jedino GIM, kompanija povezana sa ocem ministra policije Brankom Stefanovićem, prodavala Krušikovo oružje po znatno većim cenama od onih u ugovorima, navodi Nova ekonomija.

Vrednost proizvoda koje je Krušik fakturisao GIM-u u 2018. godini iznosila je oko 1,5 milijardi dinara, a vrednost po kojoj je GIM fakturisao prema inostranim kupcima bila je 2,6 milijardi, odnosno 10.147.987 dolara više. Ista razlika u 2017. iznosila je 6.255.790 dolara, što znači ukupno 16.403.777 američkih dolara za dve godine, navodi se u izveštaju DRI.

“Nakon izvršene prodaje, komisionar ‘Gim’ d.o.o. Beograd nije dostavljao obračun komisione prodaje, a što je bio u dužan po članu 780. Zakona o obligacionim odnosima”, piše u izveštaju DRI.

U dokumentima naknadno dostavljenim tokom same revizije GIM je razliku pravdao troškovima avio prevoza i usluge posredovanja u inostranstvu, kao i u slučaju poslovanja sa Namenskom iz Trstenika, podsetila je Nova ekonomija.

DRI je utvrdila da su iskazane usluge avio prevoza u ukupnom iznosu od 7.687.749 dolara dokumentovane fakturama organizatora prevoza, a ne kompanija koja su pružale uslugu avio prevoza – njihove fakture nisu dostavljene.

Takođe, po pisanju Nove ekonomije postoje nedoumice oko iznosa od 8.593.921 dolara za naknadu inostranom posredniku. Ugovori izmedju Krušika i GIM-a ne predvidjaju mogućnost da GIM zaključuje ugovore sa posrednicima u inostranstvu i da se naknade po tim ugovorima nadoknadjuju iz postignute kupoprodajne cene.

Kako se navodi, komisionar GIM je obaveze prema tom posredniku izmirio zaključenjem ugovora o asignaciji 1. februara 2019. godine, kojim je koristio potraživanja od ino kupca koja prema Zakonu o obligacionim odnosima pripadaju komitentu, za plaćanje svojih obaveza prema posredniku, bez prethodno pribavljene saglasnosti komitenta Krušika na fakturisane troškove posrednika.