Dodik je rekao da u tom pogledu ovaj zakon ne važi.

“Kada se uporede raniji snimci, odnosno kada je u Predsjedništvu BiH bio Mladen Ivanić vidljivo je da su u sali za sastanke bile dvije zastave BiH. To je upućivalo da se radi o BiH i o Federaciji BiH /FBiH/, a nigdje nije bilo zastave Republike Srpske. Moje nastojanje jeste bilo obezbjeđivanje ravnopravnog tretmana”, rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

On je istakao da je sada u sali za sastanke u Predsjedništvu BiH samo jedna zastava BiH, što je pomak, i da ispred njegovog kabineta stoji zastava Republike Srpske.

“Treći korak jeste podnošenje Ustavnom sudu BiH zahtjeva za ocjenu ustavnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zastavi BiH, iako sam pokušao da se dogovorimo. Za svaki ozbiljan sud je jasno da nije ispoštovana ustavna odredba, jer Predsjedništvo nikada nije potvrdilo izmjene i dopune Zakona o zastavi BiH”, dodao je Dodik.

Zato, naglasio je on, zastava ne postoji i treba da bude sklonjena.

Dodik je juče Ustavnom sudu BiH podnio zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zastavi BiH.