Austrija je 1. januara 2019. imala 8.859.992 stanovnika, što je za 0,43 odsto više nego prethodne godine, pokazuju podaci Statističkog zavoda.

Rast stanovništva je nešto usporio, jer je između 2012. i 2017. godine iznosio u prosjeku 0,80 odsto.

Na početku ove godine u Austriji je živeo 1.439.401 stranac, tako da je udio stranaca u stanovništvu dostigao 16,2 odsto, što je za 0,4 odsto više nego prošle godine.

Državljani Nemačke predstavljaju najveću stranu grupaciju sa 192.462 pripadnika.

Na drugom mjestu su državljani Srbije sa 121.547, a slijede Turci (117.262).

Na četvrtom mjestu su Rumuni (112.699), pa slijede “državljani Bosne i Hercegovine (95.865), Mađarske (82.732), Hrvatske (80.008), Poljske (63.436), Bugarske (29.942), Kosova (25.544), Makedonije (23.427), Slovenije (20.174)”.

Ukupno gledano, sa prostora bivše Јugoslavije u Austriji živi 366.565 građana.

Najveći udio stranaca, kada je riječ o pokrajinama, bilježi Beč sa 30,2 odsto, a zatim slijedi Forarlberg sa 17,8 procenata, te Salcburg sa 17,2 odsto, dok najmanji udio ima Burgenland sa 8,9 odsto.