Foto: RTRS

U dane praznika Republike ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije, te lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

Zakonom o praznicima Republike Srpske propisano je da će načelnik opštine, odnosno gradonačelnik, odrediti koja su preduzeća, ustanove i druge organizacije područja jedinice lokalne samouprave dužna da, radi zadovoljenja potreba građana, rade u dane praznika Republike i u kojem obimu.