“OHR želi da podsjeti da član Ustava Federacije BiH jasno kaže da će konstitutivni narodi i predstavnici ostalih biti proporcionalno zastupljeni u Vladi, a ta zastupljenost će odražavati popis stanovništva iz 1991. godine, sve dok Aneks sedam Dejtonskog mirovnog sporazuma ne bude u potpunosti sproveden”, rekla je Radetićeva.

Prema njenim riječima, u širem kontekstu OHR podsjeća da amandmani na Ustav Federacije BiH iz 2002. godine potvrđuju da su sva tri konstitutivna naroda u Federaciji jednaka, da su službeni jezici FBiH “bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik i da su zvanična pisma latinica i ćirilica, kao i da su svi kantoni dužni da usklade svoje ustave s Ustavom Federacije”.

Iz Odbora za zaštitu Srba u Federaciji BiH saopšteno je juče da izbor Vlade Kantona Sarajevo, sa jednim ministrom koji se izjasnio kao Srbin, predstavlja kontinuiranu djelatnost usmjerenu protiv srpskog naroda u FBiH i namjeru da taj entitet bude etnički potpuno očišćen i od tragova postojanja Srba.

Skupština Kantona Sarajevo imenovala je 3. marta novi saziv kantonalne Vlade čiji je premijer Mario Nenadić, čime su SDA, SBB i DF preuzeli izvršnu vlast u ovom kantonu.