Foto: RTRS

Ovi podaci pokazuju da je nastavljen pozitivan trend u naplati javnih prihoda, saopšteno je iz Porske uprave Republike Srpske.

Direktni porezi su u tom periodu naplaćeni u iznosu od 437,2 miliona KM, što je za pet odsto manje nego u istom periodu prošle godine, a najveće smanjenje naplate bilo je kod poreza na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 173,2 miliona KM ili 40,3 miliona KM manje u odnosu na isti period prošle godine.

– Razlog manje naplate ovog prihoda nalazi se u činjenici da je Vlada Srpske u prošloj godini povećala neoporezivi dio plate na 500 KM i na taj način se odrekla dijela prihoda po tom osnovu u korist radnika u Srpskoj – pojašnjavaju iz Poreske uprave.

Porez na dobit je u 11 mjeseci ove godine naplaćen u iznosu od 222,7 miliona KM, što je za 15,4 miliona KM ili sedam odsto više nego u istom periodu prethodne godine, a kada je riječ o porezu na nepokretnosti, naplata je iznosila 26 miliona KM, što je za jedan odsto više nego u istom periodu prošle godine.

Doprinosi su u periodu januar-novembar ove godine naplaćeni u iznosu od 1,43 milijarde KM, što je za 53,1 milion KM ili četiri odsto više nego u istom periodu prošle godine.

Za Fond PIO naplaćeno je 809,5 miliona KM ili 27,1 milion KM više, dok je za Fond zdravstvenog osiguranja naplaćeno 513,4 miliona KM što je više za 22,2 miliona KM u odnosu na uporedni period.

Osim toga, rast je zabilježen i kod naplate prihoda po osnovu doprinosa za Fond dječije zaštite i doprinosa za Zavod za zapošljavanje, od po četiri odsto.

Kod ostalih javnih prihoda, u 11 mjeseci ove godine ostvarena je naplata od 395,8 miliona KM, što je za 24,4 milion KM ili sedam odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

Takse i naknade naplaćene su u iznosu od 234,9 miliona KM ili 15 miliona KM više, dok je po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću naplaćeno 38,7 miliona KM ili 53 odsto više nego u uporednom periodu.

Kazne su naplaćene u iznosu od 20,8 miliona KM ili 20 odsto više, dok su ostali prihodi naplaćeni u iznosu od 61,6 miliona KM, što je za 4,7 miliona KM manje nego u uporednom periodu prošle godine.

– Razlog manje naplate ostalih prihoda je manja naplata po osnovu prihoda od dividende i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama – pojašnjava se u saopštenju.

Poreska uprava Republike Srpske izrazila je zahvalnost svim poreskim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje poreske obaveze i poziva sve poreske obveznike da posluju u skladu sa važećim propisima i da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, te da samim tim doprinesu jačanju Srpske i njene ekonomije.