Naser Orić

Na statusnoj konferenciji održanoj 3. septembra, Apelaciono vijeće odbilo je prijedlog tužioca Miroslava Јanjića da se tokom obnovljenog postupka ponovo saslušaju svi svjedoci Tužilaštva da bi Vijeće imalo što bolji uvid u ovaj predmet.

Vijeće je odlučilo da će ponovo biti saslušani Radivoje Ostojić i zaštićeni svjedok “O1”.

Ostali dokazi koje je Tužilaštvo ranije sprovelo neće biti ponovo izvođeni pred Apelacionim vijećem, već će samo biti prihvaćeni u spis onako kako su izvedeni tokom prvostepenog postupka.

Apelaciono vijeće Suda BiH je 8. juna, zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, ukinulo prvostepenu oslobađajuću presudu Oriću i Muhiću za zločine nad Srbima na području Srebrenice 1992. godine i odredilo ponovno održavanje pretresa.

Orić i Muhić optuženi su da su u mjestima Zalazje, Lolići i Kunjerac ubili trojicu zarobljenih Srba – Slobodana Ilića, Milutina Miloševića i Mitra Savića.

Suđenje u ovom predmetu počelo je u januaru 2016. godine, a nakon iznošenja završnih riječi Tužilaštva BiH 29. avgusta prošle godine okončano je iznošenjem završnih riječi odbrane 12. septembra.

Predsjedavajući Sudskog vijeća Šaban Maksumić je u obrazloženju oslobađajuće presude naveo da Tužilaštvo BiH nije van razumne sumnje dokazalo da su optuženi Orić i Muhić ubili trojicu zarobljenih Srba u mjestima Zalazje, Lolići i Kunjerac.

On je dodao da je ključni element svih tačaka optužnice bio iskaz zaštićenog svjedoka “O1”, koji prema ocjeni Vijeća, nije bio vjerodostojan.

Ovu presudu je ukinulo Apelaciono vijeće jer se, kako su ranije naveli, zasniva na dokazima na kojima se, prema odredbama krivičnog procesnog zakona, presuda ne može zasnivati.