Foto: Poreska uprava

Direktni porezi za prvih devet mjeseci ove godine naplaćeni su u iznosu od 372,3 miliona KM, ili za šest odsto manje u odnosu na isti prošlogodišnji period, a najveće smanjenje naplate bilo je kod poreza na dohodak koji je naplaćen u iznosu od 143,3 miliona KM ili 37 miliona KM manje u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Razlog manje naplate ovog prihoda leži u činjenici da je Vlada Srpske u prošloj godini povećala neoporezivi dio plate na 500 KM, i na taj način se odrekla dijela prihoda po tom osnovu u korist radnika, saopšteno je iz Poreske uprave.

Porez na dobit je u tri kvartala ove godine naplaćen u iznosu od 194,8 miliona KM, što je za 13,4 miliona KM ili sedam odsto više nego u istom periodu lani, dok je porez na nepokretnosti naplaćen u iznosu od 22 miliona KM, ili više za jedan odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period.

U periodu januar-septembar doprinosi su naplaćeni u iznosu od 1,163 milijardi KM, što je za 72,9 miliona KM ili sedam odsto više nego u istom periodu prošle godine.

Za Fond PIO naplaćeno je 658,5 miliona KM ili 38,8 miliona KM više, dok je za Fond zdravstvenog osiguranja naplaćeno 417,9 miliona KM, što je više za 28,9 miliona KM u odnosu na uporedni period.

Rast od šest odsto zabilježen je i kod naplate prihoda po osnovu doprinosa za Fond dječije zaštite, dok je za Zavod za zapošljavanje naplaćeno sedam procenata više doprinosa.

Kod ostalih javnih prihoda za devet mjeseci ove godine ostvarena je naplata od 324,4 miliona KM, što je za 18,1 milion KM više u odnosu na isti period prošle godine.

Takse i naknade naplaćene su u iznosu od 194,4 miliona KM, za naknade za priređivanje igara na sreću naplaćeno je 29,2 miliona KM ili 45 procenata više, kazne su naplaćene u iznosu od 16,3 miliona KM, dok su ostali prihodi naplaćeni u iznosu od 49,9 miliona KM.

Poreska uprava Srpske zahvalila je svim poreskim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje obaveze.

“Pozivamo sve poreske obveznike da posluju u skladu sa važećim propisima i da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, te da samim tim doprinesu jačanju Republike Srpske i njene ekonomije”, poručili su iz Poreske uprave.