Foto: SRNA

Akcionarsko društvo Tehnički remont Bratunac /TRB/, koji je 2018. godine učestvovao u kupoprodaji 11.546 komada polovnog naoružanja od Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske, izvršio je remont i navedeno naoružanje izvezao za potrebe kupca u SAD.

“Izvoz na američko tržište izvršen je 28. januara 2020. godine, čime je TRB uspješno završio posao i obaveze iz ugovora sa američkom kompanijom ‘Gibs rajfl kompani/GRC’ /GIBBS RIFLE COMPANY/GRC/, sa kojom je dogovorena prodaja i remont navedenog naoružanja”, ističe se u saopštenju iz TRB-a.

Povodom pisanja pojedinih medija u vezi sa otkupom navedenog naoružanja, u kojima su plasirane brojne neistine, neargumentovane i neodgovorne tvrdnje da će “oružje građana Srpske završiti u Namibiji”, a koje su nanijele štetu ugledu TRB kompanije, u saopštenju su navedene prave činjenice i epilog kupoprodaje polovnog naoružanja od MUP-a Republike Srpske koje se nalazilo u veoma lošem stanju.

U saopštenju podsjećaju da je TRB 29. januara 2018. godine kao kupac zaključio sa prodavcem MUP Srpske Ugovor o kupoprodaji robe, broj 277-1/18, kojim je regulisan odnos kupoprodaje 11.546 komada polovnog naoružanja – pištolji, revolveri i puške različitih kalibara, marki i tipova.

Nakon zaključenja, Ugovor je sa svim prilozima dostavljen i prijavljen nadležnim institucijama, Inspektoratu Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara, kao i EUFOR-u, a Ugovor i roba su predstavljali i predmet redovnih inspekcijskih kontrola, ističu iz TRB-a.

U saopštenju se naglašava da je kompletan proces od kupovine, remonta do izvoza vršen u skladu sa zakonom i na osnovu dobijenih dozvola nadležnih ministarstava i institucija.

U oktobru 2018. godine kupac – TRB dobio je prvu dozvolu za dio pištolja, u aprilu 2019. drugu za drugi dio pištolja, a u maju 2019. dozvolu za preostale pištolje.

“U julu 2019. godine završeni su svi radovi defektaže, opravke, reparacije, bruniranja, konzerviranja i graviranja, a u septembru prošle godine TRB je dobio izvoznu dozvolu, da bi 23. januara ove godine roba utovarena, izvozno carinjenja i poslata za Minhen. Do krajnjeg korisnika u SAD roba je stigla 28. januara”, precizirano je u saopštenju iz TRB.

Iz ovog preduzeća naglašavaju da TRB nije vršio nikakve nezakonite radnje po osnovu proizvodnje i prometa naoružanja i vojne opreme, te da posjeduju validnu dozvolu za obavljanje predmetne djelatnosti i u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima sukcesivno vrše kontrole od nadležnih institucija, kao i EUFOR-a.

U saopštenju pojašnjavaju da je riječ o oružju koje je bilo neophodno kompletno ili djelimično remontovati prije bilo kakvog plasiranja na domaće ili strano tržište.

“Na osnovu navedenog jasno je da su neistine objavljene u pojedinim medijima nanijele štetu preduzeću koje samo u Bratuncu obezbjeđuje egzistenciju za više od 230 radnika i čak dovele u pitanje i dalje pregovore o započetim i predstojećim poslovima kako na domaćem tako i na inostranom tržištu, posebno u kontekstu nekoliko zvaničnih posjeta visokih stranih delegacija u vezi sa zaključivanjem novih ugovora”, naglašavaju iz TRB.

U saopštenju, koje je potpisao direktor TRB-a Slavenko Ristić, poručuju da sve navedeno odgovara činjeničnom stanju, te da je podložno svim vrstama provjera.