Zvanično najbolji crkveni hor na svijetu nastupiće sa rodoljubivim, duhovnim i narodnim pjesmama Ruske Federacije.

Kako se navodi u saopštenju, hor je mnogo puta nastupao u Kremlju pred stranim delegacijama i gostima predsjednika Ruske Federacije. Želja članova hora bila je da koncert održe na dan kada se slavi oslobođenje Beograda, kao još jedan dokaz bliskosti i međusobnog poštovanja dva naroda.

Od 2005. godine, hor Sretenjskog manastira je postao glavni hor koji prati službe Njegove svetosti patrijarha i njegove pastoralne posjete eparhiji Ruske pravoslavne crkve u Rusiji i inostranstvu. Horske nastupe eminentni kritičari s pravom nazivaju „muzičke liturgije“, bez obzira na sadržaj repertoara.

To je novo „pročitavanje“: neponovljiv, produhovljeni način izvođenja koji omogućava savremenoj publici da ih čuje i osjeti duhovnu suštinu pjesme, bilo da je narodna, patriotska, marševska…

Sastav i izbor glasova hora Sretenjskog manastira nema premca u svijetu i to je svakako zasluga dirigenta hora — Nikona Stepanoviča Žile, zaslužnog umjetnika Rusije, diplomiranog muzičara Ruske muzičke akademije, koji potiče iz svešteničke porodice.

Trideset solista, čiji muzički nivo je bez premca, sa ravnotežom svojih ukrasnih pevačkih glasova, čini hor Sretenjskog manastira fenomenom svjetske muzike.

U Beogradu će hor moskovskog Sretenjskog manastira nastupiti sa novim programom „Krila anđela“.

Pred očima gledalaca će biti muzička istorijska retrospektiva prijateljstva naših naroda, vojničke pjesme, hronika Oslobođenja Beograda, kao i pjesme iz redovnog crkvenog služenja.

Narodne, patriotske, duhovne pjesme i romanse će evocirati sjećanje i podsjetiti srpsku i rusku javnost o veličini doprinosa Rusije u oslobađanju Balkana od fašizma, očuvanju srpske državnosti i hrišćanskog identiteta, zaključuje se u saopštenju.