“To je moja logika, ali logika i politika moraju da idu zajedno. U ovom pogledu ponovo ću se vrati na odluku parlamenta Srpske i ona će biti odlučujuća u vezo sa pitanjem našeg učešća u vojnim savezima”, rekao je Dodik.

Dodik je naglasio da su globalni odnosi u svijetu značajno poremećeni, primijetan je rast konfrontacija i da se velike sile dodatno naoružavaju, pa mnogi analitičari smatraju da ne treba isključiti mogući vojni sukob najmoćnijih vojnih sila na svijetu.

“Politika koju ćemo sprovoditi u narednoj godini je politika vojne neutralnosti. Vi znate da je Narodna skupština Republike Srpske donijela rezoluciju u kojoj je Srpsku svrstala u prostor koji će se boriti za vojnu neutralnost i ja tu politiku neću derogirati i neću je mijenjati. Ta politika ostaje osnova mog djelovanja”, poručio je Dodik.

On je podsjetio da je Narodna Skupština Republike Srpske u Ustavu BiH u sistemu odlučivanja prepoznata kao mjesto konačne odluke pod sistemom vitalnog nacionalnog interesa.

“Kao član Predsjedništva koji dolazi iz Republike Srpske, nisam spreman nijednog trenutka da preduzmem bilo koju mjeru, pred bilo kojim autoritetom, da promijenim odluku Narodne skupštine Srpske, tako da će ta odluka i ta politika vojne neutralnosti biti u funkciji svih onih koji dolaze iz Srpske”, zaključio je Dodik.