U zajedničkoj izjavi, koju nije podržala Ruska Federacija, ambasadori Upravnog odbora PIK-a naglašavaju da takve inicijative podrivaju izgradnju povjerenja među konstitutivnim narodima u BiH i njihovim političkim predstavnicima, te ističu da je upravo izgradnja povjerenja osnova za prijeko potrebno pomirenje u BiH.

Ambasadori Upravnog odbora PIK-a pozvali su sve strane u BiH da se uzdrže od poteza i retorike koji pozivaju na podjele, te da se konstruktivno uključe u formiranje vlasti na svim nivoima, da bi zemlja krenula naprijed.

Upravni odbor PIK-a, koji je danas razgovarao o nedavnoj najavi inicijative o osporavanju naziva jednog od entiteta pred Ustavnim sudom BiH, kao i o izjavama kojima se prijeti otcjepljenjem jednog od entiteta, te o Deklaraciji Hrvatskog narodnog sabora usvojenoj 26. januara, podsjeća da je Ustavom BiH utvrđeno da se BiH sastoji od dva entiteta – Republike Srpske i Federacije BiH.

“Iako svjesni da postoje legitimne bojazni u pogledu diskriminacije konstitutivnih naroda i građana širom BiH, koje je potrebno rješavati na odgovarajući način, inicijativa za osporavanje imena Republike Srpske pred Ustavnim sudom BiH bila bi kontraproduktivna i neodgovorna, imajući u vidu da su nazivi entiteta ugrađeni u Ustav BiH”, navodi se u izjavi.

Upravni odbor je u više navrata izrazio opredijeljenost za teritorijalni integritet i temeljnu strukturu BiH kao jedinstvene, suverene zemlje koja se sastoji od dva entiteta, kao i to da neće biti prekrajanja mape BiH.

U tom kontekstu, Upravni odbor PIK-a oštro je osudio skorašnju retoriku i poteze kojima se dovodi u pitanje suverenitet i teritorijalni integritet BiH ili pak zahtijeva teritorijalna reorganizacija zemlje, čime se stvaraju tenzije oko temeljnih aspekata Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Upravni odbor PIK-a osudio je i sve pokušaje političkih aktera da negiraju odluke Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju kao neprihvatljive i nešto što nije u skladu sa međunarodnim obavezama BiH, uključujući i njen evropski put.