Sud i Tužilaštvo BiH

Sudsko vijeće je nakon ocjene dokaza nesumnjivo zaključilo da je Tužilaštvo BiH utvrdilo da su Momir i Petar Tasić ostvarili obilježje zločina protiv čovječnosti, dok je Mirka Tasića oslobodilo optužbe, prenosi “Birn”.

“Momir i Petar osuđeni su da su, kao saizvršioci, izvršili progon bošnjačkog civilnog stanovništva, učestvujući u prisilnom nestanku civila”, rekla je predsjedavajuća Vijeća Mediha Pašić, dodavši da je Momir Tasić proglašen krivim i za silovanje.

On je presudom obavezan da žrtvi silovanja isplati 25.000 KM na ime nematerijalne štete.

Govoreći o oslobađajućem dijelu presude, predsjednik Vijeća rekla je da nisu mogli zaključiti kako je Mirko Tasić lice koje su zvali “Mire”, kao i da je sporno i prepoznavanje optuženog od svjedoka, zbog čega je Mirko Tasić i oslobođen optužbe.

Momir, Petar i Mirko Tasić optuženi su da su u junu 1992. učestvovali u prisilnom nestanku šest žrtava bošnjačke nacionalnosti, koje su prethodno uhapsili, mučili i zlostavljali, a zatim odveli u pravcu Užica, nakon čega im se gubi svaki trag.

Vijeće smatra da su kazne srazmjerne težini krivičnog djela, te da će se postići svrha kažnjavanja.

Optuženi su oslobođeni troškova sudskog postupka, a na ovu prvostepenu presudu postoji mogućnost žalbe.