Drugostepena presuda nekadašnjem predsedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću kojom se osuđuje na doživotnu robiju je strašna, komentariše nekadašnji predsednik Narodne skupštine RS i jedan od Karadžićevih najbližih saradnika Momčilo Krajišnik.

Presuda je strašna, ne samo zbog kazne, već i zato što ona nikome neće doneti koristi, već mnogo štete, kaže Krajišnik.

„Na sva novinarska pitanja u poslednje vreme odgovarao sam optimistički, da će ovaj sud, sada pri kraju svoga veka trajanja, pokazati objektivnost. Ali evo, prevario sam se. Moram reći da ne razumem da nijedan žalbeni zahtev gospodina Karadžića nije uvažen, a ja znam, ja sam sudionik svih aktivnosti koje je on obavljao, da nikada nije zagovarao zločine, nikada ih nije podržavao i nikada ih nije vršio. Kažu da pravda postoji i da je dostižna, ali sve ukazuje, kada je reč o Haškom tribunalu, bar u ovome našem kratkom životu, ne predstavlja ništa. Ona možda nešto predstavlja u okvirima večnosti, jer gospodin Karadžić, posle ove presude, našao je svoje mesto, ne samo u istoriji, nego i u legendi“, kaže Krajišnik. 

Pretresno veće Mehanizma za krivične sudove u Hagu u drugostepenom postupku osudilo je Radovana Karadžića na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida, zločina protiv čovečnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja u BiH.