FOTO: FB Grad Banjaluka

Nalaže se da je svaki službenik, prevoznik, davalac usluge, dužan odbiti uslužiti lice koje ne nosi masku, upozoriti ga, a u slučaju daljeg ne pridržavanja, kontrolni organi su dužni izreći kaznu.

Mjere i preporuke koje je donio Gradski štab

Pozivamo građane da smanje broj kontakata, naročito sa nepoznatim osobama i u većim grupama, jer je način prenosa svima već poznat. Direktnim kontaktom, okupljanjem većeg broja ljudi.

Republička mjera je naložila nosenje maske i na otvorenom, tako da se nismo bavili daljim detaljisanjem.

Nalaže se da je svaki službenik, prevoznik, davalac usluge, dužan odbiti uslužiti lice koje ne nosi masku, upozoriti ga, a u slučaju daljeg ne pridržavanja, kontrolni organi su dužni izreći kaznu.

Mjere i preporuke koje je donio Gradski štab

Pozivamo građane da smanje broj kontakata, naročito sa nepoznatim osobama i u većim grupama, jer je način prenosa svima već poznat. Direktnim kontaktom, okupljanjem većeg broja ljudi.

Republička mjera je naložila nosenje maske i na otvorenom, tako da se nismo bavili daljim detaljisanjem.

Kada je riječ o boravku u zatvorenom prostoru nalaže se sljedeće:

Sve javne ustanove, trgovine, preduzeća koja rade sa građanima, ograniče broj lica koja ulaze i borave u javnom prostoru u skladu sa preporukama Instituta. Da se omogući u zatvorenim prostorima održavanje distance.

Starija lica: Nalažemo strogu kontrolu bilo kakvih posjeta domovima za stare ili bilo kakvog izlaska iz istih. Nismo se odlučili za zabranu posjeta zbog psihičke podrške ovim licima. Socijalni momenat je bitan u ovom trenutku.

https://www.facebook.com/watch/?v=630363177637786

Ugostiteljski objekti: Od juče je obustavljeno izvođenje uživo muzike, kontrolni organi će pratiti situaciju. Onaj ugostiteljski objekat kod kojih se utvrdi jedan prekršaj, biće pod kontrolom inspekcije svaki dan.

– U školama i predškolskim ustanovama nismo ustanovili prenošenje virusa. Smatramo važnim da djeca nastave obrazovanje u školama i predškolskim ustanovam – rekao je Radojičić.

POSTAVI ODGOVOR

Komentar
Ime