“To je potpuno bezumno naročito ovdje kod nas u Crnoj Gori, gdje je u vrijeme bratoubilaštva ubijen mitropolit crnogorsko-primorski sa više od stotinu najboljih sveštenika i stvorena država ovakva kakva je danas”, rekao je mitropolit Amfilohije.

On je istakao da država Crna Gora treba da poštuje Srpsku pravoslavnu crkvu.

Mitropolit Amfilohije je poručio da za Crkvu nema ni Grka, ni Јevreja, ni Kineza ni Јapanca, ni Rusa ni Amerikanca, ni Srba, ni Crnogorca, nego samo Isus Hristos i oni koji su sabrani oko njega.

“To je Crkva Hristova. Takva je ona bila kroz vijekove i takva će ostati dok je je svijeta i vijeka. Mnogi su se otuđili od Crkve, a htjeli bi da upravljaju Crkvom”, rekao je mitropolit Amfilohije.

On je naveo da je vlastoljublje carigradskog patrijarha dovelo do podjela koje su katastrofalne za budućnost Ukrajine i svih slovenskih naroda, ali i za sveukupno pravoslavlje, prenosi Mitropolija crnogorsko-primorska.

“Vlastoljublje je najopakija bolest u svim zajednicama. Ono je u Rimokatoličkoj crkvi bilo dogma kroz vjekove, a u pravoslavnoj iskušenje”, rekao je mitropolit Amfilohije, nakon Svete službe u Crkvi Svetog Nikole u Bandićima kod Podgorice.