Klix.ba

On je rekao da se na tome trenutno radi u okviru Evropske komisije, ali da je potrebno u BiH imati formirane vlasti na svim nivoima koje mogu da nastave rad na svim bitnim pitanjima.

Han je ocijenio da je mišljenje o osnovanosti prijave BiH za članstvo u EU prelazna faa, te da je mnogo važnija faza ona u kojoj se radi na svim neophodnim reformama.

On je istakao značaj rada na socioekonomskoj reformskoj agendi, navodeći da je potrebno stvarati prilike za otvaranje radnih mjesta kroz atraktivnije uslove za poslovanje za strane i domaće investitore.

Han smatra da je potrebno pozabaviti se pitanjem poreskih opterećenja, rješavanjem problema kvalifikovane radne snage, koja nedostaje BiH, kao i pitanjem sektora zdravstva.

On je poručio da na svim tim pitanjima EU i domaći akteri u BiH moraju zajednički raditi, te izrazio nadu da će se politički subjekti u BiH saglasiti sa ovim prioritetima.