Prema knjigovodstvenoj evidenciji, na Јedinstveni račun trezora BiH od juna do danas uplaćeno je 966.781 evra vezano za migracije i migrante. Ta sredstva su evidentirana na Ministarstvo bezbjednosti BiH, kojem je poznata namjena i svrha tih sredstava”, kažu u Ministarstvu finansija i trezora.

Ministarstvo bezbjednosti nikada nikome, od početka migrantske krize, nije podnijelo izvještaj o trošenju sredstava namijenjenih za rješavanje problema migrantske krize u BiH.

U informaciji Ministarstva bezbjednosti koja je razmatrana na sjednici Savjeta ministara u julu navedeno je da nema sredstava za smještaj i ishranu 60 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske koji su povodom migrantske krize pomagali pripadnicima Granične policije BiH.

“Iako su postojala obećanja Međunarodne organizacije za migracije /IOM/ o finansiranju troškova za smještaj i ishranu 60 pripadnika MUP-a Republike Srpske koji su na ispomoći pripadnicima Granične policije BiH, sredstva još nisu obezbijeđena. Neophodno je da IOM odmah provjeri mogućnost za finansiranje ovih policajaca s Evropskom agencijom za upravljanje spoljnim granicama”, navedeno je u informaciji koju je potpisao ministar bezbjednosti Dragan Mektić.

U toj informaciji je istaknuto i da su predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH naveli da je Crveni krst pri kraju raspoloživih sredstava za potrebe migranata i da će 15. jula ostati bez sredstava.