Na pitanje Srne upućeno Vladi FBiH da li će pomoći određenim sredstvima opštini Drvar radi sanacije Titove pećine koja je do daljeg zatvorena za turiste jer je odron uništio drvenu baraku, Ministarstvo kulture i sporta Federacije BiH odgovorilo je Srni da ona aplicira sa projektom.

Iako Srna nije molila za finansijsku podršku nego za informaciju, iz Ministarstva kulture i sporta FBiH stigao je “Odgovor na molbu za finansijsku podršku”.

“Želimo vas obavijestiti da u ovom trenutku nećemo moći udovoljiti vašoj molbi jer će federalno Ministarstvo kulture i sporta, kao i prethodnih godina, i u 2019. godini isključivo podržati programe i projekte iz kulture, kulturno-istorijskog nasljeđa, sporta i mladih u skladu sa Odlukom o Programu utroška sredstava sa kriterijumima raspodjele tekućih transfera za ovu godinu. Nakon usvajanja Odluke o Programu utroška, objavićemo javni poziv u sredstvima javnog informisanja i na našoj veb stranici, te preporučujemo da sa navedenim projektom aplicirate”, navedeno je u odgovoru Ministarstva.

Predsjednik inicijativnog odbora krovne asocijacije Srba u Federaciji BiH Mile Marčeta uputio je nedavno apel da sve strukture vlasti u BiH pomognu u sanaciji Titove pećine.

Titova pećina, koja se nalazi u Spomen-kompleksu “25. maj 1944”, jedan je od glavnih izvor prihoda ove opštine, koja je nakon odrona bila primorana da je zatvori radi bezbjednosti turista.

Do odrona koji je oštetio pećinu došlo je nakon višemjesečnih padavina, zbog kojih je na području opštine krajem januara proglašeno stanje elementarne nepogode.

Titovu pećinu, nakon posljedenjeg rata u BiH godišnje posjeti od 5.000 do 10.000 turista.

Do posljednjeg rata Titovu pećinu i Memorijalni kompleks “25. maj” godišnje je posjećivalo i do 200.000 turista, a ova destinacija nekada je predstavljala nezaobilazni dio mnogih učeničkih izleta, ekskurzija i turističkih tura kroz Jugoslaviju.