Ilustracija

Da je Ministarstvo inostranih poslova BiH postalo privatno preduzeće   Partije demokratskog progresa i njenih lidera, ministra Igora Crnadka, predsjednika PDP-a Branislava Borenovića i počasnog predsjednika PDP-a  i političkog besposličara Mladena Ivanića, bezbroj je informacija do kojih je došla javnost, a na koje su u proteklom periodu dokumentovano ukazivali mnogi mediji. 

Tom sveopštem otkrivanju afera, nezakonitosti, zloupotreba i instrumentalizovanju ministarstva za potrebe ove partije i njenih funkcionera Infosrpska daje svoj skroman doprinos.

 Agencija za državnu službu BiH na osnovu zajhtjeva Ministarstva inostranih poslova BiH raspisala konkurs za Glavnog inspektora – ministra savjetnika u kancelariji za kontrolu diplomatskih i konzularnih poslova a krajnji rok za prijavu je bio 14. novembar 2019. godine. I ništa tu možda ne bi bilo čudno da konkurs  nije namješten za Savu Škrbu, aktuelnog šefa kabineta Igora Crnadka i glavnog zaduženog za logistiku i rješavanje svih privatnih zahtjeva Mladena Ivanića i Branislava Borenovića.

Škrba je posebno ponosan bio na to što je po preporuci Ivanića a putem ministarstva više puta tražio bilo kakve političke sesije, okrugle stolove itd… po svijetu na koje bi mogao ubaciti Ivanića kao bivšeg člana predsjedništva BiH, jer Ivanić mu se žalio da mu je dosadno, da ništa ne radi ali i da mu je povrijeđena sujeta jer su ga skoro svi zaboravili.

Međutim od  pomenutog konkursa na kome je trebao pobjediti Savo Škrba, Agencija za državnu službu BiH je odustala kao i od formiranja komisije za sprovođenje konkursa.

Dva su moguća razloga za to. Jedan je da je Predsjedništvo već  imenovalo novog predsjedavajućeg Savjeta ministara ali i poštovanja Zakona o zaštiti tajnih podataka prilikom prijema u radni odnos.

Drugi konkurs koji je   raspisan za pomoćnika ministra za opšte poslove  bio je namješten za Jovana Kalabu, međutim pored najave Agencije za državnu službu BiH, da njihov član komisije neće učestvovati u daljem radu u ovom konkursu, Almir Šahović, pomoćnik ministra  Crnadka insistira na tome da se komisija za konkurs sastane. Jel kako priča u kuloarima ,,valjao je i Crnadak meni”.

Tako je za 02. 12. zakazan pismeni dio ispita, a da li će i usmeni dio ispita na konkursu uspjeti da se održi nije poznato, jer Crnadkov pomoćnik poput svog ministra često nije tu i  obilazi zemaljsku kuglu, kao i Crnadak, trošeći pare poreskioh obveznika BiH.

Zanimljivo je napomenuti da je  još aktuelni šef kabineta Crnadka Savo Škrba  koji sebe, kad Crnadak ode sa funkcije ministra, vidi kao šefa inspekcije za diplomatske i konzularne poslove,  očekuje da konkurs i njegovo imenovanje najnormalnije prođe jer kad god mu neko skrene pažnju na nepravilnosti i nezakonitosti  on kaže “Tako smo mi to radili i u Upravi za indirektno oporezivanje, ne brini”.