On je podsjetio da se u Miljevićima već treću godinu obilježava stradanje pripadnika ЈNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 1992. godine jer ranijih godina u tom gradu u Federaciji BiH nije bilo moguće obezbijediti služenje pomena za stradale.

Milunović je u izjavi novinarima napomenuo je pomen na mjestu stradanja u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu bio onemogućen zbog huliganskog ponašanja bivših pripadnika muslimanskih paravojnih formacija, koji su vrijeđali i žrtve i njihove najbliže srodnike, kao i sve one koji su došli da odaju počast.

Prema njegovim riječima, muslimanska strana sve vrijeme navodi da su pripadnici ЈNA u koloni u Dobrovoljačkoj ulici bili legitimni vojni cilj, mada je to bila vojna kolona u marševskom borbenom poretku, za koju je bilo dogovoreno da mirno izađe iz Sarajeva.

On podsjeća da su tada ubijani vojnici koji su bili onesposobljeni za borbu, što je, prema svim međunarodnim konvencijam i pravilima, kažnjivo i smatra se ratnim zločinom.

Milunović ističe da su oni ubijani na svirep način, te podsjeća i na memoare nekadašnjeg komandanta Unprofora generala Luisa Mekenzija, u kojima navodi da je to jedan od njegovih najtežih dana u životu, jer je vidio pripadnike Teritorijalne odbrane takozvane RBiH koji pucaju u lica u civilnom vozilu koje je bilo u koloni, te tragove krvi na vjetrobranskim staklima.

– Ako to za Tužilaštvo BiH nije zločin, ne vidim kada i kako će biti suđeno za zločine počinjene nad Srbima – kaže Milunović.

Milunović, koji je i predsjednik Odbora Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova, naglašava da niko nije procesuiran ni za zločine nad Srbima i na području Birča i Podrinja, zapadnokrajiških opština.

“Ne očekujem za sada ništa novo. Ukoliko se nastavi sa ovom praksom, biće očigledno da Tužilaštvo i Sud BiH postoje samo zato da sude Srbima, a, s druge strane, zločini počinjeni nad Srbima ostaju nekažnjeni”, izjavio je Milunović.

U naselju Miljevići u Istočnom Sarajevu danas jeobilježeno 27 godina od stradanja pripadnika ЈNA u Sarajevu, kada su ubijena njih 42, ranjen 71, a 207 zarobljeno i mučeno u logorima.