Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović (foto:rtcg.me)

„Ako se o pravima Srba u Crnoj Gori kaže da su ona više ugrožena od prava koja su imali Srbi u NDH, a da je, prema rečima patrijarha Irineja, Crkva više ugrožena nego za vreme Otomanskog carstva, kao i kada predsednik Srbije previđa bitno različite okolnosti i upoređuje položaj i prava Srba u Crnoj Gori sa pravima i položajem Albanaca u Severnoj Makedoniji — zaista mislim da je vreme da Srbija zastane i preispita se kuda to vodi“, kaže Đukanović u intervju za RTCG.

Čini mu se, kaže, da Srbija nije prilagodila svoju državnu politiku novim okolnostima, kada je Crna Gora 2006. godine postala nezavisna, i ne samo Crna Gora, već i Srbija, mada ne svojom voljom.

„Srbija i dalje više vodi računa o pravima Srba u drugim državama, nego o građanima Srbije. To je naopako i neće dovesti ni do čega“, kaže Đukanović.

„Najdobronamernije tvrdim da je vreme da se zastane, da se preispita šta su to prioriteti građana Srbije u ovom vremenu, a jednako tako bismo i svi mi u regionu morali da se preispitamo šta još treba učiniti da, ako bi se taj neprimereni odnos nastavio, osnažimo naš državni, nacionalni i kulturni identitet“, kaže Đukanović.