Mihajlovićeva se nada da će biti prevaziđene sve prepreke kako bi se izgradio kapacitet koji će biti svima od koristi.

– “Buk Bijela” nije pitanje struje koju će dobiti Srbija nego koju će dobiti čitav region. Svaki novi kapacitet koji se ovde izgradi daće stabilnost čitavom regionu. Novac jeste uložen u “Buk Bijelu” i čekaju se odluke koje treba da se donesu – rekla je Mihajlovićeva.

Mihajlovićeva je navela da političari regionu moraju da shvate da se od prošlosti ne može pobjeći i ukazala na potrebu da se nađu načini za zajedničko povezivanje se za ono što svima može da obezbijedi bolje uslove za život.

Ona je istakla da je neophodno pokušati naći najmanji zajednički sadržilac, bilo da je riječ o energetici, ekonomija.

Ona je izrazla nadu da će se pored Buk Bijele, za koju se građevinska dozvola očekuje iduće godine, graditi i drugi objekti u oblasti energetike.

Kada je riječ o gasu, Mihajlovićeva je navela da se razgovara sa Azerbejdžanom koji će Srbija moći da koristi tek od septembra 2023. godine.

U Sarajevu je danas održan Forum Energetske zajednice o pravednoj tranziciji.