Autobusi sa migrantima koji su vraćeni iz Bihaća za Sarajevo stigli su sinoć u pratnji jakih policijskih snaga u bivšu kasarnu Ušivak u Hadžićima. Kasarna ima smještajni kapacitet za 400 migranata. N1 javlja da je tridesetak migranata odmah po dolasku u kasarnu Ušivak napustilo taj prostor i otišlo u nepoznatom pravcu, a pretpostavlja se da namjeravaju ponovo da potraže način da napuste BiH, odnosno pređu na teritoriju Hrvatske.

Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić zatražio je veću zaštitu granice.

Predsjedništvo BiH razmatraće danas informaciju o situaciji u oblasti migracija u BiH a u vezi sa povećanim prilivom migranata.