Foto: SRNA

“Dobrodošlo je to za grad koji bi se otvorio prema Evropi, prema Beogradu i Banjaluci, a ne bi nam bilo daleko ni Sarajevo, ni more spajanjem na koridor `Pet ce` koji je kičma saobraćaja u BiH”, ocijenio je Mićić.

Navodeći da bi izgradnjom auto-puta Bijeljina bila mnogo bliža Banjaluci, Mićić kao posebno važno ističe i spajanje na auto-put Beograd-Zagreb, što je približavanje grada čitavoj EU.

“U Bijeljini imamo oko hiljadu privredih društava, od toga 47 velikih preduzeća koja zapošljavaju i veliki broj ljudi, 147 malih i srednjih preduzeća i 1.830 zanatskih radnji, a svima njima je za rad, razvoj i novo zapošljavanje neophodna brza saobraćajna komunikacija”, naveo je on.

Izgradnju auto-puta kroz Bijeljinu Mićić je nazvao dobrim putem za napredak ovog grada sa 115.000 stanovnika, kao i cijele Republike Srpske.

“Podržavamo i planiranu izgradnju brzog puta koji ide prema Milićima i Vlasenici, koji bi upotpunio kompletnu saobraćajnu infrastrukturu i grad Bijeljina bi bila praktično u centru tih puteva, što je sigurno preduslov za razvoj naših industrijskih zona i svih potencijala, kao i za privlačenje ulagača”, rekao je Mićić.

Prema njegovim riječima, to je razlog zbog kojeg lokalna vlast traži da trasa budućeg auto-puta ide, ne samo područjem Bijeljine, nego i pored samog grada.

“Postoji mala dilema oko trase i ono što mi mislimo da je normalno i što tražimo je da trasa auto-puta ide prema gradu Bijeljini, a ne direktno prema Brčkom, da se ne desi da Bijeljina praktično ostane van tog auto-puta i da nam on bude daleko 20 kilometara, kao što je i sada Rača”, ističe Mićić.

On kaže da je za Bijeljinu odgovarajuća svaka kontaktna tačka u kojoj auto-put prelazi u Republiku Srpsku iz Srbije, te da će se grad lako uklopiti u izbor koji bude najbolji za Srbiju.

“Odatle bi auto-put trebao da priđe do Bijeljine na par kilometara, da se iskoristi trasa koja je do sada postojala i koju smo praktično čuvali 20 godina, a koja je povoljnija i za lokalne zajednice u našem okruženju, Ugljevik, Lopare i Zvornik”, navodi Mićić.

Prema njegovim riječima, ta prethodna trasa auto-puta vodi oko Bijeljine i spaja se sa teritorijom Brčkog između naselja Glavičorak i Piperci.

“Time bi pokupili sve puteve u regiji, grad bi bio opasan auto-putem na koji bi svi mogli brzo da izađu, a napravili bi veliku petlju na Pavlovića putu kojom bi se spojili sa pravcem za Bogatić i Šabac, što je veoma dobro”, ističe Mićić.

On navodi da trasa koju Bijeljina predlaže jeste duža za 10 do 12 kilometara, ali je bolja za ovaj i za gradove u okruženju.

“Nasuprot tome, trasa koja bi se mogla provući pored rijeke Save jeste kraća, ali je teža i komplikovanija zato što prelazi preko devet različitih prepreka, pet puteva, dva kanala i dvije rijeke, a prolazi kroz komasaciono područje Donjeg i Gornjeg Crnjelova i naselja Brodac, te izlazi u Vršanima”, precizirao je Mićić.

Prema njegovim riječima, ovo je trasa o kojoj se priča, iako još nije usvojena, a nikako ne odgovara gradu Bijeljina.

“To ne bi bio auto-put Beograd-Bijeljina-Brčko, nego Beograd-Brčko, 20 kilometara mimo Bijeljine”, navodi Mićić.

Sva nastojanja Bijeljine su, kaže on, da se, u skladu sa regulacionim i prostornim planovima, iskoristi postojeća trasa za koju su idejno rješenje uradili kineski stručnjaci i rekli da je veoma dobra, da nema velikih prepreka, ni tunela, a zemljište u tom dijelu je mnogo jeftinije.

“Trasa dolazi do Brčkog u Donjoj Bukovici, između Glavičorka i Piperaca, a ide preko Srednjeg Dragaljevca i Srednjeg Magnojevića do Hasa u Bijeljini. Oko Patkovače prelazi preko LJeskovca prema rijeci Drini i oko Amajlija i Popova, preko Pavlovića puta i Međaša u Balatun, pa na Raču do rijeke Save, čime bi praktično sve puteve koji su nam bitni obuhvatili auto-putem”, zaključio je Mićić.

On je naveo da bi, u svakom slučaju, auto-put dijelom išao preko plodnog zemljišta, jer su i Popovi i Amajlije na plodnom zemljištu, ali mnogo manje u odnosu na trasu kroz Balatun i dva Crnjelova, jer je zemljište četvrte i pete klase u dijelu iza Hasa, preko Magnojevića i Bukovice.

Gradonačelnik Bijeljine ne očekuje probleme sa eksproprijacijom zemljišta za budući auto-put, navodeći da će svi ljudi razumjeti kolika je to dobrobit za ovaj grad, njegovu privredu i razvoj.