Goran Maričić (foto: ATV BL)

Maričić je naveo da je Poreska uprava Srpske u prva četiri mjeseca ove godine na račun javnih prihoda prikupila 839,7 miliona KM, što je za 18,4 miliona KM ili dva odsto više nego u istom periodu prošle godine.

Prema njegovim riječima, direktnih poreza je naplaćeno 196,2 miliona maraka, što je za četiri procenta manje, a najveće smanjenje naplate bilo je kod poreza na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 67,5 miliona KM, što je za 15,7 miliona maraka manje.

“Razlog manje naplate ovog prihoda jeste u činjenici da je Vlada Srske u prošloj godini povećala neoporezivi dio plate na 500 KM i na taj način se odrekla dijela prihoda po tom osnovu u korist radnika… Međutim, poreza na dobit je istovremeno naplaćeno za 7,4 miliona KM više, dok rast bilježi i naplata poreza na nepokretnosti”, rekao je Maričić za “Nezavisne novine”.

On je dodao da i naplata doprinosa ove godine bilježi znatan rast, te je naplaćeno 505,8 miliona KM, što je za 38,2 miliona KM više nego u istom periodu prošle godine.

Maričić je naglasio da je na rast prihoda po osnovu doprinosa u ovoj godini, osim povećanja plata radnicima u prosvjeti i MUP-u, uticalo i generalno povećanje broja obveznika doprinosa-zaposlenih u Srpskoj.

On je rekao da je, prema zvaničnim evidencijama Poreske uprave, stanje dospjelog, a neizmirenog duga 31. decembra 2018. iznosilo 1,153 milijarde KM, dok je 31. decembra 2017. iznosilo 1,156 milijardi KM, što znači da je dug u 2018. godine smanjen za 3,38 miliona KM, najviše zahvaljujući primjeni novog integrisanog informacionog sistema kojim je omogućeno automatsko izdavanje opomena, kao i izrada rješenja prinudne naplate.

Maričić je rakao da od početka aprila traje zajednička akcija Inspektorata i Poreske uprave, navodeći da su do sada izvršene 124 kontrole, te da su izrečene 54 mjere zabrane obavljanja djelatnosti zbog neregistrovanja djelatanosti i neizdavanja fiskalnih računa.

U okviru ovih kontrola otkriveno je i devet neprijavljenih radnika, dok je ukupan iznos izrečenih kazni 44.700 KM.