Dragan Lukac

Lukač je istakao da je MUP u prvih 100 dana mandata novog saziva Vlade Srpske, osim stalnih aktivnosti čiji je cilj zaštita građana i njihove imovine i borba protiv svih vidova kriminala, nastavio da radi na dugoročnim projektima i pokrenuo izmjene zakona usmjerene ka unapređenju rada policije.

“Imamo trend porasta rasvijetljenosti krivičnih djela i bolje rezultate u borbi protiv svih krivičnih djela. Istovremeno bilježimo i smanjenje broja krivičnih djela u Srpskoj, što je pohvalno za MUP-a, a svakako je tome doprinio veliki trud i rad naših policajaca na terenu”, naglasio je Lukač.

On je rekao da je rad MUP-a Republike Srpske specifičan i da je njegova prva aktivnost zaštita građana i njihove imovine, kao i borba protiv organizovanog kriminala, korupcije i zloupotrebe droge.

Ministar unutrašnjih poslova je ocijenio da je 100 dana relativno kratak period da bi mogli da naprave presjek i kažu da su urađene velike stvari, ali kompletna Vlada i MUP pokrenuli su mnogo aktivnosti.

“MUP rrenutno radi na izmjeni pet zakona koji su vrlo bitni za samo ministarstvo, ali i za građane Republike Srpske. To su Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima, zakoni o javnom redu i miru, o oružju i municiji, o zaštiti kritične infrastrukture i Zakon o požarima. Sve su to važni zakoni za rad MUP-a, ali i za funkcionisanje Vlade i kompletne Srpske”, istakao je Lukač.

On je dodao je Ministarstvo nastavilo i sve aktivnosti iz prošle godine koje nisu završene do kraja prošlog mandata.

“Veoma je teško završiti u jednoj godini sve što je planirano, naročito kada je riječ o projektima koji imaju dugoročni karakter za unapređenje rada policije. Oni ne mogu da budu završeni za 100 dana, te projekte ćemo završiti u ovoj godini”, rekao je Lukač.

On je istakao da je važno da se u kontinuitetu radi na projektima, te da ih je Vlada prepoznala kao veoma važne za MUP i izdvojila sredstva u budžetu da bi to bilo realizovano u toku ove godine.