“Podržavamo odluku Narodne skupštine Republike Srpske da se konačno izvrši popis stradalih srpskih civila, jer u Sarajevu nije bilo srpskih vojnika”, naglasio je Mandić.

On je istakao da se mora utvrditi kako su srpski civili nestali, ko ih je ubio, ko je naredbodavac, te gdje su sahranjeni, jer ovo udruženje i danas, nakon 26 godina, traži oko 350 nestalih Srba.

“To zna Amor Mašović /član Kolegijuma direktora Instituta za nestala lica BiH/. To znaju svi u Sarajevu, međutim oni nikada nisu htjeli formirati pravu komisiju”, rekao je Mandić.

On kaže da ničiju žrtvu ne potcjenjuje, te da ne dozvoljava da se potcjenjuju srpske žrtve, jer su u Sarajevu Srbi sistematski uništavani, što potvrđuje podatak da u ovom gradu ima 6.500 stanova za koje nije pokrenut povrat imovine.

“U Sarajevu je bio genocid nad Srbima. Treba vidjeti koliko Srba danas stalno živi u gradu. Ne vjerujem da ih ima jedan odsto, što je čak ispod statističke greške”, naglasio je Mandić.

Predsjedavajući Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH Borislav Bojić rekao je da će poslanici političkih partija iz Republike Srpske i dalje insistirati da se formira komisija o stradanju Srba u Sarajevu.

“Ono što predstavlja problem je dobijanja podrške od bošnjačkih političkih partija”, izjavio je Bojić Srni.

Za formiranje komisije, prema njegovim riječima, postoji realna potreba, jer treba da se utvrde stvarne činjenice u vezi sa stradanjem Srba u Sarajevu, kojih je zaista bio ozbiljan broj.

Bojić smatra da bi podršku za formiranje komisije trebalo da daju i druga dva naroda, odnosno podrška bi trebalo da bude od svih onih koji hoće da se zna stvarno činjenično stanje.

“To se može izbjegavati danima, godinama, ali jednom će se, ipak, utvrditi istina”, poručio je Bojić.

Narodna skupština Republike Srpske jednoglasno je odbacila izvještaj Komisije o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine i zatražila od Vlade da ga stavi van snage i formira dvije nezavisne međunarodne komisije za utvrđivanje istine – o stradanju svih naroda na području srebreničke regije i o stradanju Srba u Sarajevu.