Tadašnji predsjednik Vlade, a sada predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić je obećao tada pet miliona evra pomoći Srebrenici i ta sredstva su odmah uplaćena, a prošle godine završena je realizacija svih projekata koji su finansirani tim sredstvima.

Vlada Republike Srpske takođe je ispoštovala svoje obećanje pomoći Srebrenici u različitim oblicima u iznosu od dva miliona KM, dok su se sredstva Savjeta ministara BiH čekala pune tri godine, što je dovelo do raznih spekulacija i sumnje da li će to obećanje biti realizovano, a prethodna bošnjačka lokalna vlast u ovoj opštini pominjala je da je obećan iznos od dva miliona KM.

Na kraju, došlo se do cifre od pola miliona maraka i sredstva će, prema riječima načelnika ove opštine Mladena Grujičića biti utrošena za realizaciju četiri projekta usvojena odlukom lokalnog parlamenta.

Riječ je o asfaltiranju po jednog kilometra na lokalnim putevima Jadar-Karno, Prohići-Urisići i Peći-Nogačevići te instalisanju novih liftova u stambenim zgradama u Srebrenici u kojima su liftovi u ratu demolirani i još nisu osposobljeni.

Grujičić kaže da je već obavljena tenderska procedura i izabrani izvođači radova za ove projekte.

“Ovih dana treba da počnu predviđeni radovi i da se projekti realizuju, jer su dugo očekivana obećana sredstva napokon stigla”, zaključio je Grujičić.