Dragan Lukac

“Vidjećemo šta će se dalje dešavati, posebno dolaskom zime ali očito je da institucije na nivou BiH, koje ni na koji način nisu bile spremne za migrantsku krizu, za koju ne znamo ni kada će se završiti ni da li će uskoro da se pokrene još veći broj ljudi prema EU koji bi išli ovom rutom s obzirom na to da je granica Mađarske već ograđena žicom. Migranti su skoro u potpunosti odustali da idu prema mađarskoj granici i vidjeli su da je BiH sada jedina propusna linija prema EU”, naglasio je Lukač.

On smatra da bi posebno bilo opasno da određeni broj migranata ostane u BiH a mnogi od njih to mogu da urade, s obzirom da nije adekvatan pristup nivoa BiH rješavanju migrantske krize i da na neki način čak izbjegavaju da rade svoj posao.

“Oni su jednostavno pustili da se to stihijski rješava samo od sebe, nisu u potpunosti preduzeli sve mjere, čak ni zakonske jer je riječ o ljudima koji ilegalno ulaze u zemlju. Institucije BiH jednostavno puštaju da se te stvari dešavaju i nadaju se da će se kriza rješavati sama od sebe što govori o jednoj potpunoj disfunkciji organa na nivou BiH”, konstatovao je Lukač.

On je naveo da je u ovoj godini došlo do jednog “buma” i nove rute preko teritorije BiH, te da je najviše ulazaka registrovano upravo prema Republici Srpskoj jer je tu i najduža granica prema Srbiji odakle dolazi veliki broj migranata.

“Proteklih godina mi smo upozoravali da se tako nešto može desiti ali iz institucija BiH jednostavno su odbijali da prihvate da će ovo područje biti nekome zanimljiva ruta, da će nas obići i tražiti neke druge puteve, ali njihova mišljenja su demantovana već početkom godine kada se pojavio ogroman broj migranata. Mislim da više ni ne znamo tačnu cifru koliko je uopšte ljudi prošlo kroz BiH pokušavajući da dođu do EU, ali sa sigurnošću se može reći da ih je bilo već oko 20.000”, naveo je Lukač.

On je rekao da se u BiH i dalje nalazi više hiljada migranata, a koji će, vjerovatno, dolaskom zime ostati na području BiH, što nosi određenu opasnost.

“Riječ je o ljudima koji su ilegalni migranti, mnogi od njih nemaju lične dokumente, ne znamo ni ko su ni šta su radili, čime su se bavili i na šta su sve spremni ali vidimo da mnogi među njima čine krivična djela – od provala, krađa, pokušaja silovanja, čak i težih međusobnih obračuna, ubistava koja su se već dešavala, što znači da među njima ima kriminalnih lica vjerovatno i onih koji su učestvovali u borbenim dejstvima na Bliskom istoku a koji sada pokušavaju iz samo njima znanih ciljeva da dođu do EU”, upozorio je Lukač.

On je naveo da je među migrantima najviše mladih ljudi od 20 do 30 godina, vojno sposobnih i ta činjenica sa sobom nosi određene opasnosti.

“Zbog svih tih opasnosti i rizika, rukovodstvo Republike Srpske je reklo da se migranti ne mogu zadržavati na našem području, da ovdje neće biti dozvoljeno pravljenje bilo kakvih kampova i centara za njihov prihvat. Ono što mi možemo da uradimo jeste da im pomognemo da što prije pređu preko teritorije Republike Srpske, da eventualno zbrinemo one koji imaju zdravstvene ili eventualno humanitarne potrebe i to je sve”, istakao je ministar unutrašnjih poslova, dodavši da se pokazalo da je to bila ispravna odluka što se danas i vidi.

Govoreći o angažovanju pripadnika MUP-a Srpske na čuvanju granice, ministar unutrašnjih poslova je rekao da se policija Srpske uključila na zahtjev Granične policije BiH koja ne može sama da se izbori sa prilivom migranata i pritiskom na granici.

“Mi smo tu da im pomognemo i dobar dio tih prelazaka je zaustavljen. Međutim, 80 ljudi, koliko je trenutno angažovano iz policije Srpske zajedno sa pripadnicima Granične policije, nije dovoljno da bi u potpunosti mogli da kontrolišu veoma dugu granicu prema Srbiji i Crnoj Gori”, naveo je Lukač.

On je naglasio da MUP Srpske može da uključi još ljudi i to će učiniti ako bude zahtjeva od Granične policije s tim da određene troškove moraju da snose institucije na nivou BiH, poput troškova smještaja i ishrane tih ljudi.

“Mi našim ljudima plaćamo dnevnice, gorivo i sve ostalo, što za nas predstavlja određeni trošak koji nije trenutno planiran u budžetu, ali je Vlada Srpske već odobrila dio sredstava za te namjene da bi našim ljudima na terenu omogućili da normalno funkcionišu”, rekao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač.