Lukač je istakao da se MUP Srpske pozvao na član 11 Zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH koji omogućava da sve policijske agencije u BiH pružaju pomoć jedne drugima.

Prema njegovim riječima, MUP Srpske na osnovu toga može da se uključi u obezbjeđenje Dodika na njegov zahtjev jer ljudi koji ga obezbjeđuju i koji su u njegovom ličnom obezbjeđenju su s njim 20 godina.

“Čovjek koji u skladu sa zakonom ima obezbjeđenje može da izrazi mišljenje o tome da li mu to obezbjeđenje odgovara ili ne. U ovom slučaju Direkcija ga lišava tog obezbjeđenja i pokušava da nametne ljude koje on nikada nije vidio, u koje nema povjerenje i sa kojima neće da sarađuje u smislu da im povjeri svoju sigurnost. To je apsiolutno normalna situacija”, istakao je Lukač.

On je rekao da u skladu sa Zakonom o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH, ona može da traži saradnju od MUP-a Republike Srpske i da ljudi koji se nalaze u fizičkom obezbjeđenju člana Predsjedništva i dalje ostanu tu.

“Međutim, očito je da je jedna mala direkcija sa nivoa BiH uzela sebi za pravo da ignoriše čak i zahtjeve trenutnog vrhovnog komandanta u BiH što nije primjereno”, naglasio je Lukač.

Prema njegovim riječima, sve agencije sa nivoa BiH i iz cijele BiH, odnosno sve policijske strukture koje se bave bezbjednošću dužne su da sarađuju.

“To se naročito odnosi na obezbjeđenje ličnosti koje se posebno obezbjeđuju. Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik je trenutno predsjedavajući i samim tim vrhovni komandant. Očito Direkciji to nije dovoljno”, kaže Lukač.

Govoreći o tome šta će se dogoditi ukoliko Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH i dalje bude insistirala da MUP Srpske ne može učestvovati u obezbjeđenju predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, Lukač je naglasio da je Dodik izjavio da bez svog obezbjeđenja neće ući u zgradu Predsjedništva BiH u Sarajevu.

“To može da dovede do dalekosežnih posljedica za funkcionisanje Predsjedništva BiH. Jedna mala direkcija je uzela sebi za pravo da naruši funkcionisanje cijelog Predsjedništva koje odlučuje o mnogim stvarima, što znači da će doći do opstrukcije njegovog rada i da ova država neće moći da funkcioniše. Mislim da ova situacija može da se prevaziđe na veoma jednostavan način kao što smo i predložili”, pojasnio je Lukač.

Govoreći o prijetnjama koje su upućene Dodiku, Lukač je istakao da se one dešavaju dugi niz godina i da dolaze od nekih radikalnih elemenata u BiH koji se ne slažu sa Dodikovom politikom.

“Oni u kontinuitetu iznose prijetnje putem raznih portala, mreža, pisama, telefonskih poziva i na druge načine. To je intenzivirano u posljednje vrijeme. Dodik nije naivan čovjek koji će svoju sigurnost staviti u ruke ljudi koje nikada nije vidio. On samo traži ono na šta ima pravo a to je da se o njegovoj bezbjednosti brinu ljudi koji su to radili godinama i u koje ima povjerenje“, zaključio je Lukač.